Nejstarší specializované knihkupectví SF&F.

Erikson Steven

Charkanaská trilogie 1 - Stvoření temnoty

Charkanaská trilogie 1 - Stvoření temnoty

Erikson Steven

První díl fantasy trilogie, odehrává se tisíc let před událostmi Malazské Knihy Padlých.
  více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Fantasy

Cena: 449,00 Kč
Série: Charkanaská trilogie
Díl: 1


CHARKANASKÁ TRILOGIE 2 - Pád světla

CHARKANASKÁ TRILOGIE 2 - Pád světla

Erikson Steven

Zima je zlá. V Kurald Galain hrozí občanská válka, protože Urusanderova armáda již vytáhla proti Charkanas a pod velením nelítostného Hunna Raala hodlá svrhnout Chotě Matky noc Dracona a na trůn po boku živoucí bohyně chce dosadit samotného Urusandera. Ti, kdo se mohou postavit vzbouřencům do cesty, jsou oslabení a nejednotní - a bez vedení, protože Anomander se vydal hledat ztraceného bratra. Silchas Zmar se tedy rozhodne shromáždit domovoje vysoce urozených rodin místo něj a také vzkřísit legendární Hustskou legii, ale čas není na jeho straně. A daleko na západě se sbírá podivné vojsko. Hledá nepřítele bez těla, na místě, které nikdo nedokáže najít. Přesto volání mistra Kápě vyslyšeli mnozí a dávno opuštěné město v Omtose Phellack se stává novým domovem hordě příchozích: Psím běžcům z jihu, džheckým válečníkům i cizincům s modrou pletí, připlouvajícím přes moře, aby mistrovi Kápě nabídli své meče. A ze vzdálených hor a osamělých údolí na severu přicházejí Thel Akai, aby se mohli zúčastnit této zdánlivě nemožné války. Brzy se s tasenými zbraněmi a pod praporci živých vydají pronásledovat samotnou smrt. Takové události věstí chaos a do této říše navíc proniká magie jako krev z mnoha ran. Magie nespoutaná, tajemná a divoká, která začíná bezuzdně řádit, a po její stopě se vydávají nové i prastaré bytosti. Bude ještě ve světě zkaženém kouzly existovat skutečná čest? méně textu   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Fantasy

Cena: 449,00 Kč
Série: Charkanaská trilogie
Díl: 2


Malazská kniha padlých /mimo hlavní dějovou linii/ - Potoky krve

Malazská kniha padlých /mimo hlavní dějovou linii/ - Potoky krve

Erikson Steven

Tři fantasy příběhy, dokreslující ságu o Malazské říši.
Hlavni hrdina první povídky Emancipor se ocitá ve svízelné situaci, neboť jeho zaměstnavatel je zavražďěn...
Naštěstí dva cizinci, kteří právě dorazili do města hledají sluhu...

Ve druhé povídce Emancipor se svými novými pány zamíří na moře, kde opět vyvstane smrtící problém...
Naštěstí jsou jeho šéfové oba čarodějové - nekromanti...

Čarodějové a jejich sluha Emancipor se zapletou do intrik ve městě Malebném...   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Fantasy

Cena: 215,00 Kč
Série: Malazská kniha padlých
Díl: 11


Malazská kniha padlých 02 - Dům mrtvých

Malazská kniha padlých 02 - Dům mrtvých

Erikson Steven

Druhá část fantasy série Malazská kniha padlých.
  více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Fantasy
Knihy > AKCE

Cena: 500,00 Kč
Série: Malazská kniha padlých
Díl: 2


Malazská kniha padlých 03 - Vzpomínky ledu

Malazská kniha padlých 03 - Vzpomínky ledu

Erikson Steven

Na rozervaném kontinentu Genabakis se zrodila nová, děsivá říše - Pannionské dominium. Jako příval zkažené krve se rozlévá po kraji a pohlcuje všechny, kteří odmítají uctívat slova jejího nepolapitelného proroka, Pannionského věštce. Do cesty se jí staví nejistí spojenci: houfec Dujeka Jednorukého a Whiskeyjackovi Paliči mostů a s nimi jejich staří nepřátelé. Fanatici Pannionského věštce jsou proti nim v ohromné přesile a oni sami se snaží zapomenout na své dřívější rozpory. Musí se pokusit získat další spojence, včetně neznámého žoldnéřského bratrstva, Šedých mečů, které bylo najato, aby před fanatickými hordami bránilo město Capustan. Ale přicházejí i starobylejší klany. V odpověď na volání povstaly řady nemrtvých T'lan Imass. A něco mnohem temnějšího a zlovolnějšího zřejmě ohrožuje samotnou podstatu tohoto světa. Chodby jsou otrávené a všude se povídá o Zmrzačeném bohu, jenž se osvobodil a chystá strašlivou pomstu… V této knize se vrací mnoho klíčových postav z Měsíčních zahrad a představuje se zde houf pozoruhodných nových hráčů.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Fantasy
Knihy > AKCE

Cena: 490,00 Kč
Série: Malazská kniha padlých
Díl: 3


Malazská kniha padlých 04 - Dóm řetězů ant.

Malazská kniha padlých 04 - Dóm řetězů ant.

Erikson Steven

V severní Genabakis vyrazila z hor do nížin na jihu skupinka divokých domorodých válečníků. Hodlají u nenáviděných lidí z nížin vyvolat strach a zmatek, avšak pro jejich vůdce Karsu Orlonga je výprava začátkem neobyčejného osudu. O několik let později, po masakru u Arenu, přijíždí Tavore, nová pobočnice císařovny, do poslední malazské výspy v Sedmiměstí. Hodnost velitele je pro ni nová, a ona navíc musí z dvanácti tisíc vojáků, hlavně nových rekrutů, jen s hrstkou veteránů z Coltainova vojska, vytvořit sílu schopnou odolat výzvě, jakou představují hordy Smršti ša`ik, číhající v srdci Svaté pouště. Čekání však nikdy není snadné. Velitelé ša`ik bojují o moc a jejich zápas ohrožuje přímo srdce povstání, zatímco ša`ik sama trpí, pronásleduje ji pravda o vlastním osudu. Takto začíná úžasná nová kapitola v Eriksonově oceňované Malazské knize padlých.

stav - jako nová - nečtená   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Fantasy
Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 459,00 Kč
Série: Malazská kniha padlých
Díl: 4


Malazská kniha padlých 05 - Půlnoční vlny

Malazská kniha padlých 05 - Půlnoční vlny

Erikson Steven

Po desetiletích válčení je pět kmenů Tiste Udur konečně sjednoceno pod vládou nesmiřitelného hirotského krále-zaklínače. Ale mír byl vynucen za strašlivou cenu - byla uzavřena smlouva se skrytými silami, jejichž motivy jsou přinejlepším podezřelé a přinejhorším smrtelně nebezpečné. Na jihu zatím rozpínavé království Leder, nenasytné a chladnokrevné, spolklo všechny méně civilizované sousedy. Jeho lid upírá lačné pohledy k severu na bohaté a vydatné země a pobřeží Tiste Edur. Zdá se, že pod dusivou tíhou zlata či ostřím meče Edurové musí padnout. Alespoň tak to předpověděl osud. Jak se blíží shromáždění, mající dojednat klíčovou smlouvu mezi oběma národy, probouzejí se prastaré síly. Nadcházející zápas dvou civilizací je totiž pouze bledým odrazem mnohem vážnější, prapůvodní bitvy - střetu se stále otevřenou ranou staré zrady a touhy po pomstě hluboko v srdci. Tiste Edur - lidé Trulla Sengara - věří, že nejtemnější touhy ducha přinášejí vlny od jihu a tyto vlny přicházejí o půlnoci... Válka a zrada, magie a mýty, to vše se střetává v této senzační páté kapitole úžasné Malazské knihy Padlých Stevena Eriksona.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Fantasy

Cena: 459,00 Kč
Série: Malazská kniha padlých
Díl: 5


Malazská kniha padlých 06 - Lovci kostí

Malazská kniha padlých 06 - Lovci kostí

Erikson Steven

Povstání v Sedmiměstí bylo rozdrceno. Zůstává poslední povstalecký oddíl, zalezlý v Y’Ghatan pod velením fanatického Leomana S cepy. Vyhlídka na obléhání této prastaré pevnosti unavenou 14. malazskou armádu značně znepokojuje. Právě tady byl totiž zabit největší šampion Říše a bylo tu prolito moře malazské krve. Y’Ghatan je neblahé místo a páchne smrtí.
Přesto je to jen vedlejší představení. Agenti mnohem větších sil zahajují hru. Chromý bůh byl přijat do panteonu a hrozí schisma. Bohové musejí zvolit strany, ale ať už se rozhodnou jakkoliv, pravidla hry byla změněna - neodvolatelně, děsivě - a první krev bude prolita v říši smrtelníků…   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Fantasy
Knihy > AKCE

Cena: 510,00 Kč
Série: Malazská kniha padlých
Díl: 6


Malazská kniha padlých 07 - Vichr smrti ant.

Malazská kniha padlých 07 - Vichr smrti ant.

Erikson Steven

Lederská říše, poháněná korupcí a sobectvím, se rozpadá. Císař Rhulad Sengar, obklopený pochlebníky a agenty svého úplatného kancléře, se propadá do šílenství. Všude se kují pikle. Říšská tajná policie vede zastrašovací válku proti vlastnímu lidu. Bloud, kdysi prozíravý bůh, náhle přestává vidět budoucnost. Chaos a děsivé síly se stahují ze všech stran.
Na tomto rozbouřeném, zrádném pozadí se snaží říši opustit skupinka uprchlíků. Jedním z nich je Strach Sengar, hledající duši Skabandariho Krvookého, protože by tak mohl zachránit svého bratra císaře. Jenomže s ním putuje Skabandariho nejstarší a nejzatrpklejší nepřítel: Silchas Zmar, bratr Anomandera Dlouhý vlas. A nezahojené rány v jeho zádech nezpůsobil nikdo jiný než právě Skabandari. Motivy Silchase Zmara rozhodně nejsou jasné. A k domovu se blíží velká edurská flotila s válečníky vybranými z bezpočtu národů. A s ní připlouvají i Karsa Orlong a Icarium Zloděj životů - a oba hodlají zkřížit zbraně se samotným císařem. Jenomže při plavbě přes polovinu světa za sebou Tiste Edur zanechali záplavu krve. A taková krutost nemůže zůstat bez odezvy. Někdo za to musí zaplatit, pro někoho to zdaleka neskončilo...
Vichr smrti je surový, drásavý příběh o válce, zradě a temné, nezvladatelné magii. Je to nanejvýš nápaditá epická fantasy vyprávěná tím nejnapínavějším stylem.

Stav: výborný

Stav: velmi slušný, naražený horní roh hřbetu,   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Fantasy
Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 550,00 Kč
Série: Malazská kniha padlých
Díl: 7


Malazská kniha padlých 08 - Daň pro ohaře ant.

Malazská kniha padlých 08 - Daň pro ohaře ant.

Erikson Steven

Říká se, že mistr Kápě, pán smrti, do sebe nabral houf bohů, do místa mimo dosah obyčejných smrtelníků. Říká se, že mistr Kápě čeká na konci všech intrik, všech plánů, všech velkolepých snů. Jenomže tentokrát stojí na začátku... V Darúdžhistánu, zmořeném letním vedrem, kvasí zlé předzvěsti, znepokojivé klepy a úskočné našeptávání. Dorazili cizinci, působí tu vrah a mohly by se probudit poražené tyranie. Na Paliče mostů na odpočinku v K'rulově baru se zaměřili zdejší asasínové, což má osudné následky. Malého tlouštíka v červené vestě znepokojuje rostoucí břicho, nicméně ví, že to je nejmenší z jeho starostí, protože někde v dálce je slyšet štěkot ohařů. A dalekému Černému Korálu zdánlivě netečně vládnou Tiste Andii. K obrovské mohyle za městem přicházejí tisíce lidí - přívrženci kultu Vykupitele, kdysi obyčejného smrtelníka, jehož čest a ctnosti jsou zdánlivě bezmocné vůči pokřiveným ambicím vyznavačů. Mistr Kápě tedy stojí na počátku spiknutí, které otřese vesmírem, a na jeho konci čeká někdo jiný. Pro Anomandera Dlouhý vlas přišla chvíle, kdy musí napravit dávnou, strašlivou křivdu...

Stav: výborný
  více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Fantasy
Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 500,00 Kč
Série: Malazská kniha padlých
Díl: 8


Malazská kniha padlých 09 - Prach snů ant.

Malazská kniha padlých 09 - Prach snů ant.

Erikson Steven

Devátý příběh z Malazské knihy padlých.

Ve válce prohrává každý. Tuto krutou pravdu lze spatřit v očích každého vojáka na každém světě. Do vyhnanství vypovězené malazské vojsko pod velením pobočnice Tavore se vydává z Lederu na východ přes Pustiny, kde má bojovat za neznámou věc s nepřítelem, jehož ještě nikdy nevidělo. Na osud, jaký čeká Lovce kostí, není žádný voják připraven a nedokáže mu vzdorovat žádná smrtelná duše - jejich nepřítelem je nejistota a jedinou zbraní proti ní je umíněná odvaha. Poslední velké vojsko Malazské říše je odhodláno k poslednímu hrdinskému boji ve jménu vykoupení. Mohou však být skutky hrdinské, když je nikdo nevidí? A může skutek, který nikdo nevidí, navždycky změnit svět? Osudy jsou zřídkakdy jednoduché, pravda nikdy není jasná, a jedinou jistotou je, že čas nikdy není na vaší straně. Karty z balíčku draků byly vyloženy, a přitom byla vypuštěna děsivá síla, již nikdo nechápe. Odpovědi na Lovce kostí čekají za Pustinami.

Stav: výborný.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Fantasy
Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 550,00 Kč
Série: Malazská kniha padlých
Díl: 9


Malazská kniha padlých 10 - Chromý bůh

Malazská kniha padlých 10 - Chromý bůh

Erikson Steven

Již desátý a závěrečný svazek fantasy série Malazské Knihy padlých.
Lovci kostí táhnou do Kolanse a přestože jsou na pokraji sil a vzpoury, pobočnice Tavore se nehodlá vzdát...
Musejí projít Skleněnou pouští, jen aby se mohli postavit svým nepřátelům, a v nastávajících bojích i bohové
mají své ambice...   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Fantasy

Cena: 459,00 Kč
Série: Malazská kniha padlých
Díl: 10


Spratek

Spratek

Erikson Steven

„Toto jsou cesty hvězdné lodi SHL Spratek. Jejím úkolem je vyhledávat nové světy, na něž by se dala zapíchnout terránská vlajka, daly by se podmanit a v případě potřeby na nich vyhladit veškeré životní formy, odvážně vyhodit do -"

Ano, vydejme se s ne zrovna bystrým, zato nesmírně sebevědomým kapitánem Hadriánem Sawbackem - jenž se povážlivě, ale ne tak docela, podobá jistému Jamesi T. Kirkovi - a jeho posádkou složenou z krásných žen, nepříliš schopných mužů a nafukovacího doktora na palubě hvězdné lodi třídy Vpřed Spratek, na řadu bezstarostných, téměř katastrofálních a neskutečně bláznivých dobrodružství „nekonečnou rozlohou mezihvězdného prostoru"... Autor oceňované Malazské Knihy padlých převedl svou celoživotní lásku ke Star Treku do chytré, vynalézavé a ohromně zábavné knihy, v níž lidstvo zkoumá vesmír pro dobro všech druhů, přičemž se se svou vyspělou technikou chová jako slon v porcelánu. Spratek není pouze vtipnou parodií, ale také láskyplně nactiutrhačnou poklonou celému žánru rozmáchlých vesmírných dobrodružství.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Sci-fi

Cena: 269,00 KčRSS

Copyright © 2018 Wales Webové stránky: NETservis s.r.o.